Zmiany w Kodeksie Pracy od 2018 r

03.11.2017

Trwają prace nad projektem ustawy zmienijącej Kodeks Pracy. Proponowane zmiany to:

- 2 formy zatrudnienia: etatowe i nieetatowe. Zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć pracowników świadczących pracę do 16 godzin w tygodniu ,z gwarancja urlopu i płacy.

- umowy zlecenia tylko w wyjątkowych sytuacjach

- wyrównanie długości urlopów dla wszystkich pracowników do 26 dni.