Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - ponosząca wydatki na cele rehabilitacyjne bądź cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych - może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu niektóre z tych wydatków.  Z odliczenia może równiez skorzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.  Reasumując, z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać:

- osoba niepełnosprawna- posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadająca decyzję przyznającą jej rentę z tytułu niezdolności do pracy

- osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną , tj: współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe- jeśli dochody tej osoby niepełnosprawnej nieprzekroczyły w roku 9120 zł.