Oto czynności ,których należy dokonać jeśli chcemy zlikwidowac spółkę cywilną:

 

1. wspólnicy dokonują zmiany w CEiDG:

 -zamykają działalność- jeżeli prowadzili działalność tylko w formie  tej spółki cywilnej

- dokonują zmiany we wpisie- jeśli poza spółką prowadzą jeszce inną działalność podlegającą wpisowi do CEiDG

 

2. wspólnicy dokonują wykreślenia z rejestru Regon w Urzędzie Statystycznym

 

3. wspólnicy dokonują dopowiednich wyrejstrowań w ZUS- ZWPA, ZWUA, ZCNA

 

4. wspólnicy zawiadamiają urząd skarbowy- NIP-2

 

Oczywiście to są tylko główne obowiązki, z których wynika szereg innych, ale nie mniej ważnych np. zawiadomienie o zamiarze sporządzenia remamentu, likwidacja kasy fiskalnej itp.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszego biura