Podatek PCC to podatek od czynności cywilno prawnych z tytułu sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Zwolnieniu podlega sprzedaż rzeczy ruchomych o wartości nieprzekraczającej 1000 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy cywilno prawnej i spoczywa zawsze na kupującym.

Termin złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku to 14 dni.

Deklaracji PCC-3 nie składamy przy czynnościach, które wymagają aktu notarialnego- płatnikiem podatku PCC jest wtedy notariusz.

Podstawą opodatkowania jest  wartośc rynkowa sprzedawanych rzeczy, toteż nie polecamy zaniżania wartości na umowie sprzedaży- pracownik urzędu skarbowego sprawdzi rzeczywistą wartość przedmiotu, który nabyliśmy i w razie nieścisłości wezwie podatnika do poprawy deklaracji PCC.