Sprzedaż przez osobę fizyczna rzeczy ruchomych w Internecie może spowodować konieczność zapłaty podatku dochodowego.  Przychód u prywatnego sprzedawcy powstanie wtedy gdy sprzedana rzecz stanowiła jego własność krócej niż 6 miesięcy.  Nie ma zatem problemu jeśli sporadycznie sprzedajemy różne niepotrzebne rzeczy (np. ubramnia po dzieciach).

     Natomiast jeśli sprzedaż prowadzimy w sposób ciągły i zorganizowany- urząd skarbowy może to uznać za prowadzenie działalności gospodarczej nastawionej na zysk- wtedy osiągnięte przychody należy rozliczyć zgodnie z zasadami przewidzianymi dla działalności gospodarczej.