1. Spółka cywilna powstaje porzez podpisanie umowy między dwoma lub więcej wspólnikami.

2. Wspólnikiem może zostać przedsiębiorca- czyli osoba fizyczna posiadająca wpis do CEiDG. Jeżeli takie wpisu nie posiadasz- należy udać się do urzedu miasta lub gminy i zarejestrować działalność. Oczywiście nasze biuro pomaga w wypełnieniu wniosku. Można to też zrobić przez Internet jeśli posiadamy ePuap lub podpis kwalifikowany. Jeżeli posiadasz  wpis do CEiDG, gdyż prowadzisz już działalność- należy dokonać aktualizacji ( dodać PKD, adres  i dane spółki).

3. Podpisanie umowy spółki powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapłaty dokonują solidarnie wszyscy wspólnicy spółki- w wysokości 0,5% od wniesionych wkładów. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy spółki należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PCC-3 oraz zapłacić wyliczony podatek.  Nasze biuro wypełnia PCC-3.

4. Z umową spólki należy się udac do urzędu statystycznego po uzyskanie numeru REGON. Zaświadczenie jest wydawane w zasadzie od ręki.

5. Z umową spółki, tytułem do lokalu (może być umowa najmu) oraz zaświadczeniem REGON należy udac się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki i tam złożyć druk NIP-2 oraz NIP-D-  o nadanie numeru NIP naszej  spółce.

6. Po uzyskaniu numeru NIP- spólka może złożyć druk VAT-R- rejestrację  podatnika VAT.

7. Trzeba pamiętać, że jeśli spółka zacznie zatrudniać pracowników- należy złożyć w urzędzie skarbowym informację o osobie odpowiedzialnej za naliczenie i pobranie podatku od wynagrodzeń.