Warunkiem skorzystania z ulgi na leki jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.  Wydatki na leki mogą odliczyć więc tylko osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne.  Odliczeniu podlegają wydatki na leki poniesione po dacie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawnosci.  Odliczeniu za dany miesiąc podlega kwota wydatku przekraczająca 100 zł, np:

- w styczniu wydatki na leki wyniosły 50 zł- odliczenie nie przysługuje

- w lutym wydatki na leki wyniosły 350 zł- przysługuje odliczenie 250 zł.