Zgodnie z art. 186, 1867, 1868 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)  pracownik, który po urlopie macierzyńskim nie zamierza korzystać z urlopu wychowawczego- może być chroniony przed zwolnieniem. Jak to zrobić?  Należy w ciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem pracy złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru godzin (pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę i musi mu przysługiwac urlop wychowawczy).  Okres ochronny przed zwolnieniem z pracy wynosi 12 miesięcy.  Redukcja etatu może wynieść do 1/2 pełnego wymiary godzin.

We wniosku należy określić na jaki okres i w jakim wymiarze pracownik chce pracować.  Pracodawca nie  może odmówi.ć rozpatrzenia wniosku.