Aby liczyć na zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełnić określone warunki:

  • zarejestrować się w urzędzie pracy i udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywało się pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości
  • za wykonywaną pracę wspomnianą wyżej powinno być otrzymywane wynagrodzenie nie niższe niż stawka minimalna (wyłączone sa urlopy bezpłatne dłuższe niż 30dni)
  • do okresu zatrudnienia wlicza się również działalność gospodarcza, urlop wychowawczy oraz renta z tytułu niezdolności do pracy