Podatnik, który ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jest zbowiązany wystawić paragon kupującemu nieprowadzącemu działalności gospodarczej. Ale co jeśli kupujący po jakimś czasie zechce aby wystawić mu fakturę?  Zgodnie a art. 106b ust.3 ustawy o vat z 11 marca 2004- sprzedawca na żądanie nabywcy jest zobligowany do wystawienia faktury  w terminie 3 miesięcy, licząc od końc miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (towarów lub usługi) lub otrzymano zapłatę albo jej część.