Z ulgi na dziecko należy korzystać na zasadach takich samych, jak w roku poprzednim. Rozliczając więc ulgę należy pamiętać, że:

  1. rodzice wychowujący w roku podatkowym jedno dziecko mają możliwość odliczenia kwoty 92,67 zł miesięcznie, co daje roczną ulgę w kwocie 1112,04 zł na rok. Obowiązuje ich jednak limit roczny dochodów, po przekroczeniu których tracą prawo do ulgi. Mowa tu o 112.000 zł.
  2. rodzice posiadający dwoje dzieci – mają prawo rozliczyć po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Przy czym przy wychowywaniu dwójki i więcej dzieci nie obowiązuje limit dochodu uprawniający do skorzystania z ulgi – 112.000 zł.
  3. rodzice posiadający troje i więcej dzieci mogą odliczyć odpowiednio:
  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko oraz
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wskazane kwoty odliczeń dotyczą łącznie obojga rodziców, bądź prawnych opiekunów pozostających w związku małżeńskim.

O ile rozliczanie rocznej ulgi na dziecko nie stanowi problemu, to rozliczenie ulgi na dziecko urodzone w trakcie roku często budzi wątpliwości rodziców. Dokonując odliczenia należy pamiętać, że ulga ta naliczana jest proporcjonalnie. Oznacza to, że ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje nie w całości, lecz tylko w proporcjonalnej jej części.

Rozliczając ulgę prorodzinną za poszczególne miesiące warto pamietać, że ulga ta przysługuje za cały miesiąc. Oznacza to, że bez względu na to którego dnia miesiąca urodziło się dziecko - pierwszego, czy ostatniego - ulga przysługuje za cały miesiąc.