Sprzedawca ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej nie ma obowiązku automatycznego wystawienia faktury w sytuacji gdy nabywcą jest osoba indywidualna. Wyjątkiem jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu.

Kiedy więc pojawia się obowiązek wystawienia faktury dla klienta indywidualnego?

Kilent może zażądać wystawienia faktury dopiero po upływie jakiegoś czasu od dokonania zakupu.  Jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, dostarczono towar lub otrzymano całość lub część zapłaty), sprzedawca musi wystawić fakturę nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

- dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę

- otrzymano całość lub część zapłaty