Rozliczając się na zasadach ogólnych- według skali podatkowej mamy możliwość opodatkowania dochodów 18% lub 32% podatkiem.

18% zapłacimy od kwoty dochodu 85.528 zł :

85.528 *18%- kwota zmniejszająca podatek 556,02

32% zapłacimy od kwoty dochodu powyżej 85.528 zł:

14.839,02zł (tyle wynosi podatek 18% od kwoty 85.528) + 32% nadwyżki z 85.528

 

Podatek liniowy 19%:

Nie ma tu limitu kwotowego- 19% zapłacimy od każdej kwoty dochodu- bez obawy przejścia w wyższy próg podatkowy.

 

Trzeba mieć na uwadze, że wybierając podatek wg skali przy prowadzonej działalności- możemy:

- korzystać z ulgi na dzieci

- rozliczać się z małżonkiem ( o ile ten nie jest opodatkowany podatkiem liniowym lub podatkiem zryczałtowanym)

- korzystać z ulgi w kwocie 556,02

- łączyć inne dochody opodatkowane podatkiem 18% (np. z umowy o pracę)

 

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym żadnej z powyższych możliwości nie ma.

 

Nasze biuro przeprowadziło symulację, z której wynika od jakiej kwoty dochodu faktycznie lepiej wybrać podatek liniowy:

Weźmy kwotę dochodu 100.000 zł:

podatek wg skali : 19.470,00 ( 14.839,02 od dochodu 85.528+ 4631,04 od kwoty powyżej 85.528)- podatek zaokrąglamy do pełnych złotych

 

podatek liniowy: 19.000  (100.00 * 19%)

 

Jak widać nawet przy kwocie 100.000 nie ma dużej różnicy w podatku mimo przekroczenia pierwszego progu podatkowego .