Zakładana od 2017 roku podwyżka płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł spowoduje wzrost składek zus dla nowozaczynających działalność (tzw. "mały zus"). Podstawę zus dla nowopowstałcyh firm liczy się jako 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Rodzaj składki Podstawa wymiaru Miesięczny wzrost składki o:
555,00 zł w 2016 roku 600,00 zł w 2017 roku

Emerytalna

108,34 zł

117,12 zł

8,78 zł

Rentowa

44,40 zł

48,00 zł

3,60 zł

Chorobowa

13,60 zł

14,70 zł

1,10 zł

Wypadkowa

9,99 zł

10,80 zł

0,81 zł

Suma składek

176,33 zł

190,62 zł

14,29 zł