Dodatkowy dzien wolny za 11 listopada

18.10.2017

W listopadzie 2017 święto 11 Listopada wypada w sobotę, a więc pracownik nabywa prawo do dodatkowego dnia wolnego ( poza podstawowym urlopem).  Dzień wolny należy dać pracownikowi do końa okresu rozliczeniowego.