Niższe składki zus dla rozpoczynających działalność

06.10.2017

Projekt obniża składki zus płacone przez przedsiębiorców w pierwszych latach działalności. Przez pierwsze dwa lata ( tak jak dotychczas)- przedsiębiorcy rozpoczynający działalność będą mogli opłacać składki od zadeklarowanej podstawy- nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w trzecim roku, licząc od rozpoczęcia działalności, mieliby płacić składki liczone od podstawy wymiaru wysokości zadeklarowanej, nie niższej niż 60% minimalnego wynagrodzenia. Projekt objąłby przedsiębiorców , którzy rozpoczną działalność od 1 stycznia 2018.