"Mały zus" w 2018 roku

14.09.2017

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2018 roku do 2100 zł brutto- wzrasta też podstawa składek na ubezpieczenia społeczne. I tak dla osób korzystających z preferencyjnych składek ( rozpoczynających działalność w 2018 roku- przez okres 24 miesięcy) wyniosą one odpowiednio:

Rodzaj składki Podstawa wymiaru Miesięczny wzrost składki o:
630,00 zł w 2018 roku 600,00 zł w 2017 roku

Emerytalna

122,98 zł

117,12 zł

5,86 zł

Rentowa

50,40 zł

48,00 zł

2,40 zł

Chorobowa

15,44 zł

14,70 zł

0,74 zł

Wypadkowa

11,34 zł

10,80 zł

0,54 zł

Suma składek

200,16 zł

190,62 zł

9,54 zł