Płaca minimalna w 2018 roku

13.09.2017

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.  Minimalne wynagrodzenie wyniesie 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 13,70 zł brutto.