Zus kontroluje zwolnienia lekarskie

16.08.2017

W pierwszym półroczu 2017 zus skontrolował ponad 265 tysięcy osób posiadających zwolnienia lekarskie. W rezultacie zapadło ponad 10 tysięcy decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłków chorobowych na kwotę prawie 7 mln złotych.