Mandat dla kelnera za brak paragonu fiskalnego

10.08.2017

Ministerstwo Finansów opublikowało ostrzeżenie dla branży gastronomicznej oraz "Instrukcję dla kelnera".  Dotyczy praktyk związanych z niewystawianiem paragonu fiskalnego. Taka praktyka jest niezgodna z przepisami i może rodzić negatywne skutki zarówno dla właściciela restauracji, jak i dla kierownika zmiany i kelnera, który nie rejestrruje transakcji na kasie fiskalnej. Za brak wystawienia paragonu grozi grzywna od 200 zł do 4000zł. MF ostrzega, że w praktyce mandatem zostamnie ukarany kelner, ktory nie dopełni obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. MF zapowiada również kontrol branży gastronomicznej, która została zakwalifikowana jako branża objęta ryzykiem działalności w "szarej strefie".

Źródło: " Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paraghonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego" z dnia 18.07.2017- www.mf.gov.pl