Wyższe kary skarbowe

17.07.2017

Zgodnie z regulacjami prawnymi wprowadzonymi 1 stycznia 2017  Ministerstwo Finansów wraca do surowych sankcji skarbowych. Przepisy mające pomóc w zwalczaniu nieuczciwego wyłudzania podatku vat obejma nie tylko nieuczciwych podatników, ale także tych, którzy w sposób niezamierzony popełnili błędy w rozliczeniach.

Zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 roku funkcjonuje tzw podstawowa sankcja, zgodnie z którą naczelnik urzedu skarbowego lub naczelnik urzedu celno-skarbowego określa wysokość kwot w prawidłowej wysokości. Ustala także dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku . Nowelizacja przepisów sankcja za nieprawidłowości w roliczeniach vat wynosi 100% podatku naliczonego i zostanie nałozona na podatnika w związku wystawionymi przez podmiot nieistniejący  lub też pustymi fakturami, których są niezgodne z rzeczywistością. Podwyższoną sanckja zostaną objęte też nieprawidłowości na podstawie faktur, które potwierdzą dokonanie czynności pozornych, sprzecznych z ustawa lub mających na celu obejście ustawy.  Sankcja może być nałożona na podatnika niezaleznie od tego czy sam dokona on krekty deklaracji, czy czy określenia odpowiednich kwot dokona organ kontroli skarbowej.