Będzie tylko jeden przelew na zus- prezydent podpisał ustawę.

23.05.2017

Prezydent podpisał ustawę z 11.05.2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Każdy płatnik będzie miał przypisabny indywidualny numer rachunku składkowego . Będzie to nopwy identyfikator płatnika składek. Wpłata będzie dokonywana za pomocą jednego przelewu . Zus po otrzymaniu wpłaty sam rozdysponuje ją pomiędzy poszczególne fundusze i ich dysponentów.