Jednorodna danina zastąpi dotychczasowe podatki?

21.04.2017

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaproponował wprowadzenie następujacych zmian:

- 27% podatek płacony od funduszu płac  oraz niezależny od tego podatek dochodowy

- ww. podatek miałby zastąpić dotychczasowe: PIT, CIT, ZUS, NFZ, FP, FGŚP

- podatnicy nie mieliby możliwości rozliczania kosztó uzyskania przychodów - podatek były płacony tylko od przychodu:

      1. między 1,5 a 15% dla działalności gospod. osób fizycznych

     2. 1,49% + 550 zł dla banków i przedsiębiorstw

     3. 550 zł podatek od usług publicznych dla działalności gospodarczej

     4. podatek od dywidend

 

Również stawka podatku Vat miałaby być  jednolita. Wynosiłaby 16,25%.

Przedsiębiorcy płaciliby 27% podatku od funduszu płac- obciążenie ponoszone za zatrudniane osoby. Kwota ta finansowałaby składki ubezpieczeniowe zatrudnionych.