Praca tylko 7 godzin dziennie

12.04.2017

Do sejmu trafił projekt ustawy przewidujący skrócenie pracy do 7 godzin dziennie dla opiekunów dzieci do 10 roku życia. W razie gdyby oboje rodziców mieli prawo do skróconego dnia- mógłby z niego skorzystać tylko jeden z nich. Pracownik mimo krótszego czasu pracy- zachowałby prawo do całego wynagrodzenia- nieprzepracowana godzina dziennie byłaby w pełni płatna.