Stawki podatkowe w 2017 roku

15.03.2017

Stawka podatkowa Kogo dotyczy Uwagi

19%

Podatnicy CIT

Efektywnie: 19+19 = 36%

15%

Mali podatnicy CIT oraz pozostali podatnicy CIT rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

 

Efektywnie: 15 + 19 = 34%

32%

Podatnicy PIT opodatkowani według skali, stawka stosowana powyżej 85,528 zł dochodu

 

19%

Podatnicy PIT opodatkowani liniowo, niezależnie od wartości dochodu

 

18%

Podatnicy PIT opodatkowani według skali, stawka stosowana do wysokości 85,528 zł dochodu

 

3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%

Ryczałt PIT

Bez możliwości odjęcia kosztów