zmiany w obowiązkach przedsiębiorców

13.03.2017

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Oto część proponowanych zmian:

- możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli podatkowych

- zakaz przeprowadzania ponownej kontroli przez ten sam organ

- firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników nie będą już musiały ustanawiac regulaminu pracy , regulaminu wynagradzania oraz tworzenia funduszu świadczen socjalnych

- ma być wprowadzona instytucja objaśnien podatkowych- minister finansów ma wydawać proste objaśnienia przepisów podatkowych

- w prawie budowlanym: zwolnienie niektórych robót budowlanych na budowę lub zgłoszenia