Opłata za korzystanie ze środowiska

09.03.2017

Do 31 marca 2017  podmioty korzystające ze środowiska w 2016 r są zobowiązane złożyć do urzędu marszałkowskiego wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska.

Od 1 stycznia 2017 wprowadzono zwolnienie z obowiązków sprawozdawczych dla niektórych przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Nie muszą składać oni wykazów informacji do urzędu marszałkowskiego, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z każdego z tytułów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł- art. 289 ust. 1 ustawy- Prawo o ochronie środowiska. Dotyczy to opłat ponoszonych przez przedsiębiorców za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

- pobór wód

- skąłdowanie odpadów.