Co trzeba wiedzieć o Krajowej Administracji Skarbowej?

08.03.2017

Od 1 marca zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędy skarbowe mają respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu, czyli min:

- co nie jest zabronione, jest dozwolone

- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

- udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów

- urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje

- walka z patologiami gospodarczymi