Kierowcy nie mają prawa do zwrotu kosztów za noclegi?

07.03.2017

W wyroku z 24.11.2016 Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP art. 21a ustawy z 16.04.2004 o czasie pracy kierowców w zakresie, w jakim znajduje on zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarowodowym. Przepis ten mówi, że kierowcy w podróży służbowej przysługują nalezności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania słuzbowego, ustalane na zasadach okreslonych w Kodeksie Pracy.

Kierowcy w transporcie międzynarodowym nie mają prawa do awrotu kosztów i ryczałtów za noclegi, jeśeli nie zapewnia im ich umowa o pracę lub przepisy wewnętrzne.