Od 1 marca fałszowanie faktur jest przestępstwem

06.03.2017

Od 1 marca podrobienie dokumentu, jakim jest faktura, w celu uzycia go do osiągnięcia korzyści podatkowych ( np. zaniżenia podatku do zapłaty, podwyższenie kwoty zwrotu podatku). Jest to przestępstwo tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury. Za popełnienie  tego przestępstwa ustawodawca przewidział karę od 6 miesięcy do 8 lat. Nie ma znaczenia kwota, na jaką faktura została wystawiona ani wartość ewentualnej korzyści podatkowej, która sprawca  osiągnął popełniając czyn . Jednak gdy kwota należności ogółem na fakturze jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiem watyości albo gdy ktoś uczyni sobie z tego typu przestępstwa stałe źródło dochodu, zostanie ukarany karą minimum 3 lat pozbawienia wolności.