Limit płatności gotówkowych w 2017 roku

22.09.2016

Od 1 stycznia 2017 zmniejsza się limit kwotowy płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy będa mieli obowiązek dokonywac transakcji i przyjmować płątności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym wypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza równowartość 15.000 zł (obecnie ten limit wynosi 15.000 euro). Limit ten będzie tez dotyczył transakcji w walutach obcych, które będą przeliczane na złote wg kursu na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli podatnicy dokonają płatności gotówkowej przekraczającej wartość 15.000 zł z pominięciem rachunku płatniczego- nie zaliczą poniesionego wydatku do kosztów podatkowych.

 

 

źródło: ustawa z 13.04.2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej- Dz.U. z 2016 r , poz. 780