Indywidualny rachunek składkowy dla przedsiębiorców

03.03.2017

7 lutego 2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wg projektu od 1 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek skłądkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty Zus. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Jedna wpłata do zus zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚp oraz FEP.