Zwolnienia lekarskie w formie papierowej do likwidacji

01.03.2017

2017 rok to ostatni rok, w którym obowiązują zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Od 1 stycznia 2018 jedyną formą dokumentująca zwolnienie lekarskie będzie:

- zaświadczenie wystawione w formie elektronicznej

wydruk zaświadczenia elektronicznego w formie elektronicznej- opatrzony pieczątka i podpisem  lekarza

- zaświadczenie lekarskie wydrukowane z zystemu teleinformatycznego ZUS