pół roku bez ubezpieczeń społecznych

21.02.2017

Projekt ustawy z 10 lutego 2017 - Prawo Przedsiębiorców- przewiduje nowa ulgę, tzw. ulga na start. Miałaby ona zwalniać na 6 miesięcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego:

-przedsiębiorców rozpoczynajacych działalność po raz pierwszy w życiu

-przedsiębiorców, którzy prowadzili już kiedys działalność, ale po upływie 60 miesięcy

 

Ulga przysługiwałaby przedsiębiorcom nieprowadzącym działalności na rzecz byłego pracodawcy ani dla którego w bieżącym lub poprzednim roku nie wykonywałaby w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności.

 

Po skorzystaniu z tzw. ulgi na start, przedsiębiorca miałby dalej możliwość przez okres 24 miesiecy skorzystać z funkcjonującego obecnie tzw. małego zusu