Od kiedy zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej podatek

08.02.2017

MF potwierdza, że w 2017 r pracodawca, obliczając zaliczkę na PIT od dochodu uzyskanego w danym miesiącu, powinien ją pomniejszać o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek także w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwotę 85.528 zł. Pracodawca nie zastosuje kwoty zmniejszającej podatek, poczawszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia w/w kwoty.  Oczywiście pracodawca pomniejsza zaliczkę o kwotę 1/12 jeżeli pracownik przed pierwsza wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2.