Płatność gotówką powyżej 15.000 zł

07.02.2017

Od 1 stycznia obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów związane z wprowadzeniem zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płątności gotówkowych powyżej 15.000 zł. Z dodanego art. 22p updof wynika, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów wydatków dotyczących transakcji powyżej 15.000 złm które opłaci w całości gotówką. Jeżeli podatnik dokona płątności za taka transakcję częściowo gorówką, a częściowo za pośrednictwem rachunku bankowego, do kosztów zaliczy tylko tę część wydatku, która została uregulowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Część wydatku opłacona gotówką nie stanowi w tej sytuacji kosztu podatkowego. Podatnik, który zaliczy wydatki do kosztów wbrew opisanym przepisom, musi dokonać stosownej korekty, czyli zmniejszyć koszty lub zwiększyć przychody.

Przypomina, iż zgdodnie z ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- limit płątności 15.000 zł dotyczy tylko transakcji dokonywanych między przedsiębiorcami.