Wspólczynnik urlopowy za 2017 rok

01.02.2017

Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat współczynnik urlopowy za 2017 rok wynosi 20,83.

Dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,21

Dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu - 6,94

Dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu- 10,42

Dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,62