Fiskus rozliczy PIT za podatnika

31.01.2017

W dniach 15.03.2017-10.04.2017 można złozyć wniosek, który pozwoli rozliczyć PIT za podatnika. We wniosku należy podać:

-imię i nazwisko

-adres

-informację o korzystaniu z ulg podatkowych

-informację o prawie do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

-można tez wybrać organizację, której chcemy p[rzekazać 1% podatku.

Na podstawie tych informacji urząd skarbowy spoirządzi zeznanie podsumowujące dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenie.

Po około 5 dniach podatnik otrzyma wypełnioną deklarację podatkową.  Można ją będzie skorygować o dodatkowe informacje lub potraktować jako gotową deklarację.