Minimalna stawka dla umów zleceń w 2017 roku

21.09.2016

Od 1 stycznia 2017 r wysokośc minimalnej stawki za godzinę przy mowach cywilno prawnych to 13 zł.

Strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli tego nie zrobiły- zleceniobiorca będzie zobowiązany przedłożyć na piśmie lub w formie elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług- w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.