odmowa rejestracji vat

19.01.2017

w 2017 po zmianach w ustawie o vat naczelnik urzedu skarbowego może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika vat bez konieczności zawiadamiania podmiotu jeśli:

-dane w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą

-podmiot ten nie istnieje

-mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem lub jego pełnomocnikiem

-podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego