ewidencja godzin pracy zleceniobiorców

16.01.2017

Od 1 stycznia tego roku zleceniobiorca ma zagwarantowana najniższą stawkę za swoje usługi- 13 zł brutto za godzinę.  W związku z tym potrzebna jest pewna zmiana w zapisach umów zleceń. Nie wystarczy już informacja o wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.  W umowie strony powinny określić sposób potwierdzania wypracowanych przez zleceniobiorcę godzin.  Przepisy nie precyzuja jaka powinna być forma potwierdzania tychże godzin, dlatego też można:

- strony mogą w umowie ustalić, że zleceniobiorca w każdym miesiącu składa oświadczenie o ilości przepracowanych godzin w tym miesiącu

- strony mogą wprowadzić obowiązek dołączania do oświadczenia szczegółlowego zestawienia przepracowanych godzin

 

Ewidencje takie trzeba rpzechowywać 3 lata.