Kasy fiskalne - obowiązek natychmiastowego nabycia

03.01.2017

w 2017 roku obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej dla czynności:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

następuje z dniem wykonania w/w czynności ( nie tak jak wczesniej po dwóch miesiąch od końca miesiąca, w którym czynność ta była wykonana)