Składki zus 2017 rok

29.12.2016

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 749,94 zł 812,61 zł xxx zł* 62,67 zł
01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2557,80 zł xxx zł* 2557,80 zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł xxx zł* 62,67 zł

Obecnie przedsiębiorcy płacą miesięcznie 832,57 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. W 2017 roku z tego samego tytułu zapłacą 875,28 zł. Należy jeszcze liczyć się ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas suma składek zdrowotnych i społecznych ZUS zbliży się do kwoty 1200 zł miesięcznie. Ile dokładnie wyniesie podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku?

*Składka zdrowotna ZUS 2017

Tego dowiemy się dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2017 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2017 rok.