Powstanie rejestr dłużników zalegających na rzecz skarbu państwa

09.12.2016

Rejestr ma zawierać listę dłużników zalegających z podatkami, składkami zus oraz innymi zobowiązaniami z tytułu własnej osoby bądź osób zatrudnionych.  Nowe prawo ma wprowadzić ochronę przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami- i to już na etapie zawarcia kontraktu.  Rejestr ma być nieodpłatny i ogólnodostępny jak Regon czy CEiDg.