konstytucja biznesu

22.11.2016

Ministerstwo Rozwoju 18.11.2016 przedstawiło projekt Konstytucji Biznesu. Zawarto w niej pakiet propozycji mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom:

- działalaność gospodarcza na mniejszą skalę bez wymogu rejestracji

- pierwsze 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców

- obowiązywałaby zasada : co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone

 

Z Konstytucją można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/Konstytucja_Biznesu.pdf