Kontrole skarbowe bardziej przyjazne podatnikowi

21.11.2016

W ordynacji podatkowej, torej spora częśc wjedzie w życie 1 stycznia 2017 pojawi się przepis, który uniemożliwi wszczęcie postępowania podatkowego gdy w wyniku wczesniejszej kontroli nie zostały ujawione nieprawidłowości w stosowaniu stawki vat , a następnie organ podatkowy przeprowadził powtórną kontrolę podatkową, w wyniku której stwierdził (równiez na skutek zmiany stanowiska organów podatkowych w danym zagadnieniu podatkowym) nieprawidłowości w jej stosowaniu.