Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji płacowej

08.11.2016

Projekt ustawy z 4.11.2016 przewiduje skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10. Przepis miały wejść w życie w czerwcu 2017 roku.