Podwyżka emerytur i rent w 2017 roku

02.11.2016

Od 1 marca 2017 nastąpi waloryzacja wszystkich rent i emerytur.  Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł.

Wszystkie emerytury wypłacana przez KRUS zostaną podniesione o 0,73%.

Renty sosjalne podniesione zostaną o 98,65 zł.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,25 zł.