usługi budowlane od 2017 roku objęte odwrotnym obciążeniem

24.10.2016

Od 2017 odwrotnym obciążeniem zostaną obciążone usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy i będą to m.i.n:

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

- roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych

-roboty związane z wykonywaniem instalacji wod-kan

- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne stolarki budowlanej itp

Powyższe usługi będa obciążone odwrotnym obciążeniem jeśli podatnik je świadczący będzie podwykonawcą.