Posiłki regeneracyjne dla pracowników od 1 listopada

14.10.2016

      Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów:

W okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca następnego roku pracodwaca powinien zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom pracującym na otwarter przestrzeni:

-mężczyznom gdy ich praca w ciągu zmiany powoduje wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym powyżej 1500 kcal, a kobietom 1000 kcal.

Kto zatem ustala wydatek energetyczny pracownika?  To zadanie należy do pracodawcy, który zwykle zleca je bhpowcom.